เผยค่าฝุ่น PM2.5 วันที่ 24 เม.ย.62 ภาคเหนือสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย จ.น่าน คุณภาพดี

วันที่ 24 เม.ย. 2562 เวลา 07:04 น.

Views

สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น.

- ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน                 57 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร    เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี              49 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร     คุณภาพปานกลาง
- ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย                        43 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร     คุณภาพปานกลาง
- ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน                           37 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร    คุณภาพดี
- ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก                          33 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร    คุณภาพดี

Tag : สนามข่าว 7 สี ฝุ่นละออง ค่าฝุ่นละออง ฝุ่น PM25 ฝุ่นพิษ ค่าฝุ่น PM25 ค่าฝุ่นภาคเหนือ