News

สรรพากรยอมรื้อหลักเกณฑ์รีดภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ขอเวลา 2 สัปดาห์ ออกประกาศฉบับใหม่

ความวุ่นวายเกี่ยวกับการ เรียกเก็บเงินภาษีจากผู้มีเงินฝากออมทรัพย์ ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์กันในวงกว้าง กระทั่งทำให้ล่าสุด กรมสรรพากร ยอมรื้อเกณฑ์การจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก โดยขอเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์ จะออกประกาศฉบับใหม่

โดย นายปิ่นสาย สุรัสวดี โฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่าขณะนี้สรรพากรเตรียมออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขภาษีเงินได้ สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 15% ใหม่ และออกประกาศอีกครั้งภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากประกาศปัจจุบัน ที่อาจทำให้ผู้เปิดบัญชีออมทรัพย์ทั่วประเทศกว่า 80 ล้านบัญชี ไม่ได้รับความสะดวกในการยื่นยินยอมข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝากกับธนาคารเพื่อส่งให้กรมสรรพากร โดยประกาศใหม่อาจให้เฉพาะคนที่ไม่ต้องการยินยอมส่งข้อมูลดอกเบี้ย มาแจ้งกับธนาคารแทน ซึ่งเท่ากับว่าคนส่วนใหญ่ที่ต้องการยินยอมนำส่งข้อมูลเพื่อรับสิทธิ์ยกเว้นภาษี ก็จะไม่ต้องเข้ามาติดต่อกับธนาคาร              
              
ขณะที่ นักวิชาการมองว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพราะกรมสรรพากรออกกฎหมายเร็วเกินไป รวมทั้งความยุ่งยากในขั้นตอนการแสดงความยินยอม ทำให้หลายคนตื่นตระหนก 

ด้าน นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย เห็นว่าหากสรรพากรน่าจะมีช่องทางในการยืดหยุ่นหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เปิดบัญชีออมทรัพย์กว่า 80 ล้านบัญชี ซึ่งการที่จะให้ลูกค้ามาแสดงความยินยอมส่งข้อมูลดอกเบี้ยในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ คงไม่ทันรอบการจ่ายดอกเบี้ยเดือนมิถุนายน ล่าสุดทางสมาคมธนาคารไทยได้เรียกประชุมตัวแทนธนาคารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนรองรับให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน