พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

กรมสรรพากรยอมรื้อเกณฑ์การจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

วันที่ 24 เม.ย. 2562 เวลา 04:29 น.

Views

นายปิ่นสาย สุรัสวดี โฆษก กรมสรรพากร เปิดเผยหลังการประชุมร่วมกับสมาคมธนาคารไทย ว่าเตรียมออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 15% ใหม่ และออกประกาศอีกครั้งภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากประกาศปัจจุบันที่อาจทำให้ผู้เปิดบัญชีออมทรัพย์ทั่วประเทศกว่า 80 ล้านบัญชี ไม่ได้รับความสะดวกในการยื่นยินยอมข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝากกับธนาคารเพื่อส่งให้กรมสรรพากร

เบื้องต้นประกาศใหม่อาจให้เฉพาะคนที่ไม่ต้องการยินยอมส่งข้อมูลดอกเบี้ยมาแจ้งกับธนาคารแทน ซึ่งเท่ากับว่าคนส่วนใหญ่ที่ต้องการยินยอมนำส่งข้อมูลเพื่อรับสิทธิ์ยกเว้นภาษีก็จะไม่ต้องเข้ามาติดต่อกับธนาคาร พร้อมย้ำว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป

ด้าน นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย เห็นว่าหากสรรพากรน่าจะมีช่องทางในการยืดหยุ่นหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เปิดบัญชีออมทรัพย์กว่า 80 ล้านบัญชี ซึ่งการที่จะให้ลูกค้ามาแสดงความยินยอมส่งข้อมูลดอกเบี้ยในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ คงไม่ทันรอบการจ่ายดอกเบี้ยเดือนมิถุนายน

ขณะที่ นางสาวชุลีพร น่วมทนง รองเลขาธิการสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่าล่าสุดสมาชิกธนาคารและคณะทำงานได้หารือถึงแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกธนาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน แต่ต้องรอความชัดเจนจากกรมสรรพากรในการออกประกาศฉบับใหม่ก่อน