News

จิตอาสาพระราชพิธีเตรียม Big Cleaning Day ตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ประชุมโครงการจิตอาสา Big Cleaning Day เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินและพื้นที่โดยรอบงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีผู้แทนจาก 3 เหล่าทัพ กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงกลาโหม เข้าร่วม

เตรียมการวันศุกร์นี้ จะระดมกำลังพลและเจ้าหน้าที่ กทม. ปฏิบัติการกวาดและล้างทำความสะอาดถนน, จัดเก็บขยะและเศษวัสดุบริเวณพื้นถนน ทางเท้า ตะแกรงระบายน้ำ เก็บขยะในคลองและทำความสะอาดท่อระบายน้ำในเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ระยะทาง 7 กิโลเมตร

ตอนนี้ได้นำไม้ประดับตกแต่งแล้ว โดยให้เจ้าหน้าที่หมั่นรดน้ำและดูแลในช่วงนี้เป็นพิเศษ เพราะตอนกลางวันอากาศร้อนจัด พร้อมเพิ่มแสงสว่างและเปลี่ยนหลอดไฟให้สว่างเพียงพอในเส้นทาง

ขณะเดียวกันได้ปรับปรุงทางเท้าให้เรียบเสมอกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

และในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วัดนายโรง ได้เตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับหน่วยรัฐ ภาคเอกชน และชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้ประชาชนและนักเรียนมารวมกันสวดมนต์ทุกวันจันทร์ ตอนเวลา 17.00 น. เริ่มวันที่ 29 เมษายน ไปถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 29 กรกฎาคม ศกนี้ รวม 14 ครั้ง โดยจะมีนักเรียนและพระสงฆ์จากทั่วกรุงเทพฯ หมุนเวียนมาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์