News

กรมธนารักษ์ เปิดจำหน่ายเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๔ พ.ค.๒๕๖๒

กรมธนารักษ์ เปิดจำหน่ายเหรียญเฉลิมพระเกียรติ (เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ) ชนิดบุรุษ และสตรี ราคาจำหน่ายเหรียญละ 1,600 บาท ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ณ หน่วยจำหน่ายของกรมธนารักษ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

• กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 โทร.02-265-6000

• พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพฯ โทร.02-2810345- 51

• สำนักบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร.02-565 -7900

• สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ