พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พายุฝนทำค่าฝุ่นภาคเหนือดีขึ้น

วันที่ 24 เม.ย. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เย็นวานนี้ เกิดพายุฤดูร้อน ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก สร้างความเสียหายกับบ้านเรือนประชาชน ยังส่งผลให้มีไฟฟ้าดับ เนื่องจากเสาไฟฟ้าล้มบางจุด เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าต้องเร่งแก้ไข เพิ่มจ่ายกระแสไฟให้กับประชาชน

เช่นเดียวกับที่อำเภอฮอด ดอยเต่า และอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนที่อำเภอเวียงหนองล่อง แม่ทา และอำเภอลี้ ของจังหวัดลำพูน ก็มีฝนตกหนัก ลมกระโชกแรงเช่นกัน โดยเฉพาะในอุทยานแห่งชาติแม่ปิง ได้รับผลกระทบจากพายุลูกเห็บ ส่งผลให้พื้นที่โดยรอบขาวโพลนไปด้วยก้อนน้ำแข็งขนาดเล็ก บ้านเรือนเสียหายเล็กน้อย ปภ.จังหวัด และฝ่ายปกครอง ได้นำกระเบื้องมุงหลังคา และสังกะสีเข้าแจกจ่าย ช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว

ขณะที่สภาพอากาศโดยรวม ในพื้นที่ภาคเหนือ กลางวันมีแดดจัดอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 37 ถึง 42 องศาเซลเซียส ประกอบกับช่วงนี้ มีความชื้นจากทางใต้ลอยเข้ามาในพื้นที่ ทำให้ช่วงเย็นเริ่มมีเมฆฝนตกบางพื้นที่ สอดคล้องกับประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่แจ้งว่า ช่วงปลายสัปดาห์นี้จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นอีก ประชาชนควรเฝ้าระวัง และรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม ฝนและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ ส่งผลดีทำให้จุดความร้อนลดลงอย่างเห็นได้ชัด ข้อมูลดาวเทียมของจิสด้าวันนี้ วัดได้ 120 จุด สูงสุดที่อำเภอแม่ฮ่องสอน 29 จุด เช่นเดียวกับปัญหาหมอกควัน และค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ก็ลดลงเช่นกัน

คุณภาพอากาศในหลายจังหวัดอยู่ในระดับสีเขียว ไปจนถึงสีฟ้า คือคุณภาพดีมาก ยกเว้นในอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังอยู่ในระดับสีส้ม อากาศยังมีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนควรสวมใส่หน้ากากอนามัย