พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ชาวบ้านที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่นอกเขตชลประทานเดือดร้อนหนัก

วันที่ 24 เม.ย. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

พื้นที่ที่ประสบกับความแห้งแล้งที่จังหวัดนครราชสีมา ขณะนี้มี 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอห้วยแถลง พระทองคำ และขามสะแกแสง โดยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า เนื่องจากทั้ง 3 อำเภออยู่ในพื้นที่เนินสูง การต่อท่อน้ำประปาจึงไม่สามารถทำได้เนื่องจากแรงดันน้ำไม่พอ

การสำรวจครั้งหลังสุดพบชาวบ้านขาดน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเกือบ 2,000 หลังคาเรือน ทำให้ต้องส่งรถรถบรรทุกน้ำเข้าช่วยเหลือและตั้งถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร ไว้กลางหมู่บ้าน

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน  ซึ่งเป็นแหล่งเก็บน้ำดิบ 1 ใน 4 แห่งของจังหวัดหนองคาย ขณะนี้เหลือน้ำอยู่ร้อยละ 7 ของความจุอ่าง ส่งผลกระทบกับพื้นที่ทางการเกษตรทั้งที่ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ และตำบลพระธาตุบังพวน ปะโค เวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย เกษตรกรต้องลงหาปลาในอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวย แทนการทำเกษตร

ชาวสวนมะลิบ้านตำแย ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ประสบภาวะแหล่งน้ำในพื้นที่แห้งขอด ส่วนบ่อน้ำบาดาลที่เคยมีน้ำก็แห้งเหือดต้องจ้างบริการขุดเจาะน้ำบาดาลมาขุดเจาะบ่อน้ำเพิ่ม

เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งบ้านดอนสนวน ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ต้องนำเป็ดไล่ทุ่งออกหากินบนแปลงข้าวนาปรังของชาวบ้านที่พึ่งเก็บเกี่ยว เพื่อลดค่าใช้จ่ายในช่วงที่ประสบกับการขาดแคลนทั้งน้ำและอาหาร