กรมอุตุฯ แจงข่าวลือออนไลน์ เรื่องคลื่นความร้อน

วันที่ 24 เม.ย. 2562 เวลา 12:59 น.

Views

กองพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ชี้แจงข่าวลือเรื่องคลื่นความร้อนหรือฮีตเวฟ (Heat Wave) บริเวณประเทศอินเดียและไทย ตามที่มีการส่งต่อข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยระบุว่า "คลื่นความร้อน ปกคลุมประเทศอินเดียและไทย ตั้งแต่วันนี้ (20/04) ประมาณ 7 วัน ระวังไปไหนต้องมีน้ำติดตัว" นั้น

กรมอุตุนิยมวิทยา ขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและไม่ได้มีที่มาจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาแต่ประการใด ซึ่งข้อเท็จจริง ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ประเทศไทยได้เริ่มต้นเข้าสู่ฤดูร้อน มา ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ทางตอนบนของประเทศมีอุณภูมิสูงขึ้นโดยทั่วไป โดยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุม แต่บางวันสภาพอากาศแปรปรวน มีฝนและฝนฟ้าคะนองและมีลูกเห็บเกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 20 ถึง 27 เมษายน 2562 ดวงอาทิตย์จะเริ่มตั้งฉากใกล้บริเวณกรุงเทพมหานคร และในวันที่ 26-28 เมษายน 2562 คาดว่าจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีฝน/ฝนฟ้าคะนองและมีลูกเห็บบางพื้นที่ ดังนั้นสถานการณ์คลื่นความร้อนหรือช่วงที่อากาศที่ร้อนที่สุดจึงยังไม่มีเกิดขึ้นในระยะนี้แต่อย่างใด

ช่วงที่มีอากาศร้อนถึงร้อนจัด อาจจะมีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ป่วย ผู้สูงวัย เด็ก ผู้ที่ท้างานหรือประกอบกิจกรรมกลางแจ้ง จึงขอให้กลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ดูแลรักษาสุขภาพ รวมถึงประชาชนทั่วไปควรหลีกเลี่ยงอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานและควรดื่มน้้าสะอาดให้เพียงพอ

สำหรับคลื่นความร้อนนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อ "อุณหภูมิสูงสุดประจ้าวันสูงกว่าค่าปกติ โดยเฉลี่ยมากกว่า 5 องศาเซลเซียส ติดต่อกันเกินกว่า 5 วันขึ้นไป (อ้างอิงจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก) ส่วนประเทศไทยการความร้อนเกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงบริเวณความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนที่ปกคลุมทางตอนบนของประเทศ ถึงแม้ว่าอุณหภูมิในตอนกลางวันจะสูงกว่ามากกว่า 40 องศาเซลเซียส แต่โดยเฉลี่ยแล้วจะสูงไม่เกินค่าปกติมากนัก และในช่วงกลางคืนถึงช่วงเช้าอากาศจะคลายความร้อนลง ท้าให้ไม่ร้อนอบอ้าวตลอดทั้งวัน

Tag : กรมอุตุ คลื่นความร้อน ข่าวลือ ข่าวเท็จ