พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เกษตรกรหันปลูกแคนตาลูปช่วงหน้าแล้ง โกยเงินเเสน

วันที่ 24 เม.ย. 2562 เวลา 16:49 น.

Views

เกษตรกรอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ใช้เวลาช่วงฤดูแล้งที่เว้นว่างจากการทำนา หันมาปลูกพืชระยะสั้นอย่างเช่นแคนตาลูป ด้วยระบบหยดน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาล เพราะนอกจากจะใช้น้ำน้อย ยังได้ผลผลิตที่คุ้มค่าต่อการลงทุนด้วย ทำให้ชาวนาหลายครอบครัวในตำบลหนองพลวง เริ่มให้ความสนใจกันมากขึ้น

จากการสอบถามนางจันทิมา สอทา เกษตรกรผู้ปลูกแคนตาลูปบ้านหนองพลวง เปิดเผยว่า ปลูกแคนตาลูป ระบบหยดน้ำตามนโยบายของรัฐบาล โดยสูบดึงน้ำบาดาลมาพักไว้ในบ่อดินเพื่อปรับสภาพกรดด่างก่อน แล้วจึงนำมารดต้นแคนตาลูป  ใช้เวลาปลูกประมาณ 60 วัน ก็สามารถเก็บผลิตได้แล้ว ซึ่งเหตุผลที่เลือกปลูกแคนตาลูป เพราะเป็นพืชระยะสั้นที่ให้ผลผลิตสูง ราคาดีและเป็นที่นิยมของผู้บริโภค เพราะมีรสชาติหวาน ราคาส่งอยู่ที่กิโลกรัมละ 17 – 20 บาท อีกทั้งยังมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงที่

ซึ่งแต่ละรอบการปลูกสามารถทำเงินได้เฉลี่ยประมาณ 120,000-150,000 บาท แล้วแต่สภาพอากาศ หากปีไหนแล้งมาก แคนตาลูปยิ่งให้ผลผลิตดี  ไม่ต้องบำรุงรักษามากนัก เกษตรกรคนใดสนใจปลูกแคนตาลูปในฤดูแล้ง สามารถไปศึกษาดูงานได้ที่ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกแคนตาลูปตำบลหนองพลวง หรือสอบถามได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

Tag : ฤดูแล้ง แคนตาลูป พลิกวิกฤต สร้างรายได้