News

แล้งซ้ำซาก! ชาวบ้านบุรีรัมย์ร้องขอระบบกระจายน้ำ แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้

ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ประสบปัญหาแล้งซ้ำซาก ร้องขอให้ภาครัฐช่วยเหลือจัดหาระบบกระจายน้ำ ดึงน้ำจากแม่น้ำแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้

ชาวบ้านหมู่ที่ 2 บ้านหนองแวง ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ กว่า 160 ครัวเรือน ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำกินน้ำใช้เป็นประจำในช่วงฤดูแล้ง มากว่า 20 ปีแล้ว จากปัญหาน้ำผิวดินในหมู่บ้านแห้งขอด ปริมาณน้ำมีไม่เพียงพอที่จะใช้ดึงขึ้นหอถังสูง เพื่อผลิตประปาหมู่บ้าน จึงทำให้บางครั้งน้ำที่ได้ขุ่น มีตะกอน และมีกลิ่น

ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองแวง เล่าว่า ปีนี้ได้ร่วมกับเครือข่ายผู้ใช้น้ำเขียนแผนขอระบบกระจายน้ำจากแม่น้ำชี เสนอมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

ทีมข่าวตรวจสอบไปยัง นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ระบุว่า ภายในปี 2563 จังหวัดบุรีรัมย์ มีแผนที่จะสร้างระบบกระจายน้ำ 9 แห่ง และอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอีก 27 แห่ง รวมงบประมาณกว่า 600 ล้านบาท และเฉพาะที่ตำบลทุ่งวัง มีแผนสร้างระบบกระจายน้ำที่บ้านค้อ และบ้านหนองทัพค่าย พร้อมส่งเสริมสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อให้ช่วยกันดูแลลดปัญหาการแย่งชิงน้ำอย่างยั่งยืน