พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ชาวนครปฐมลุ้นสร้างสนามบิน

วันที่ 25 เม.ย. 2562 เวลา 04:33 น.

Views

นายจรุญ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เปิดเผยความคืบหน้า โครงการการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งท่าอากาศยานนครปฐม หลังเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งแรกว่า ประชาชนส่วนใหญ่ เห็นด้วย กับการก่อสร้างท่าอากาศยานในพื้นที่ มีเพียงบางส่วนที่มีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ ที่มีแนวโน้มว่าจะใช้ในการก่อสร้าง ยังมีความกังวล เรื่องเสียงขึ้น-ลงของอากาศยาน รวมทั้งต้องการทราบจุดที่แน่ชัด เพื่อจะได้ทราบว่าที่ดินของตัวเองจะได้รับผลกระทบหรือไม่

เบื้องต้นพื้นที่ ที่คัดเลือกไว้มี 6 แห่ง อาทิ อำเภอนครชัยศรี,อำเภอบางเลน และ อำเภอดอนตูม โดยคณะทำงานจะวิเคราะห์เปรียบเทียบว่าจุดใดเหมาะสมกับการก่อสร้างท่าอากาศยานมากที่สุด ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ อำเภอกำแพงแสน ก็เรียกร้องให้พิจารณาพื้นที่อำเภอกำแพงแสนด้วย ซึ่งคาดว่าภายในเดือนธันวาคมนี้ จะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่า พิกัดท่าอากาศยานนครปฐมอยู่จุดใด และจะทราบด้วยว่ารูปแบบการลงทุนก่อสร้างท่าอากาศยาน จะใช้รูปแบบเอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) หรือภาครัฐจะลงทุน 100%

ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยาน ย้ำว่า จะพยายามเลือกพื้นที่ ที่มีบ้านเรือนประชาชนน้อย เพื่อไม่ให้เกิดผลผลกระทบมากนัก คาดว่าจะเริ่มมีการตั้งงบประมาณในการจัดซื้อที่ดิน หรือเวนคืนได้ในปี 2564-2565 และเริ่มก่อสร้างในปี 2566 ใช้งบประมาณราว 25,000 ล้านบาท ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี เปิดให้บริการได้เร็วสุดปลายปี 2568 สามารถรองรับทั้งแบบพาณิชย์ และการบินทั่วไป ว่า 25,000 ล้านบาท พื้นที่ประมาณ 3,500 ไร่ รองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 25 ล้านคนต่อปี โดยปีแรกคาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการประมาณ 2,000,000 คน