เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเขื่อนกระเสียว จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 25 เม.ย. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

รายงานสดจากเขื่อนกระเสียว จ.สุพรรณบุรี : ขณะนี้ เขื่อนกระเสียว จ.สุพรรณบุรี มีน้ำใช้การได้เหลือเพียง 8% หรือประมาณ 17 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับให้ชาวบ้านอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศเท่านั้น...