News

ก.มหาดไทย เตรียมปลูก "ต้นรวงผึ้ง" ทั่วประเทศ 29 เม.ย.

นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรี นำคณะผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เข้ารับพระราชทานต้นไม้มงคล เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เพื่อเชิญไปปลูกบนถนนเฉลิมพระเกียรติ ทั้งกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ใน "โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทาน "ต้นรวงผึ้ง" อันเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาล

สำหรับแต่ละจังหวัด นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้ทุกจังหวัดดำเนินการจัดพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน ในวันที่  29 เมษายนนี้ ในเวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ บริเวณศาลากลางจังหวัด ในพื้นที่ที่เหมาะสม มีความสง่างาม สมพระเกียรติ และเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตในระยะยาวสืบไป นายพรพจน์ กล่าว

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งประชาชนจิตอาสาในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพร้อมเพรียงกัน