พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คอลัมน์หมายเลข 7 : อบต.น้ำรึมจ้างขุดสระแต่เก็บน้ำไม่ได้

วันที่ 25 เม.ย. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน สะท้อนแนวคิดนี้ หลังเคยตรวจสระเก็บน้ำ อบต.น้ำรึม ร่วมกับคอลัมน์หมายเลข 7 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว โดยขยายผลร่วมกับเจ้าหน้าที่ สตง. และ ป.ป.ช. จากข้อมูลร้องเรียนของประชาชน พบว่าโครงการนี้ อบต.น้ำรึม ทำสัญญาจ้างเอกชนขุดสระกว้างยาวเท่ากัน 150 เมตร และลึก 4 เมตร ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายนปี 2558 ส่งมอบงานวันที่ 9 กรกฎาคมปีเดียวกัน ค่าจ้าง 3,139,000 บาท โดยกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้ง

ขุดสระได้ใช้เงิน แต่ไม่ได้ใช้งาน ชาวบ้านจึงต้องพึ่งศาสตร์พระราชา ทำฝายชะลอน้ำล้น ช่วยกันลงทุนและลงแรงเพื่อแก้ปัญหา เนื่องจากสระน้ำของ อบต.น้ำรึม อยู่สูงกว่าแหล่งต้นน้ำ ไม่ตรงกับจุดที่ทำประชาคม มีการบุกรุกป่าไม้ทั้งที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ และที่พื้นสระมีลักษณะเป็นดินแป้งและทราย น้ำฝนที่ตกลงมาจึงซึมลงใต้ดินหมด

ขณะที่การตรวจสอบของ สตง (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) และ ป.ป.ช. (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) ส่งผลให้จังหวัดตากดำเนินการทางปกครอง เพื่อหาผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น แต่ไม่คืบหน้าเท่าที่ควร เนื่องจากคณะกรรมการที่อำเภอเมืองตากตั้งขึ้นมาสอบข้อเท็จจริง ตามหนังสือแจ้งของ สตง.ที่ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตาก สรุปผลไม่มีผู้ใดต้องรับผิดต่อโครงการนี้ แต่ สตง.ไม่เห็นด้วย จึงต้องส่งให้กรมบัญชีกลางชี้ขาด และมีความเห็นให้สอบสวนใหม่ โดยให้มีตัวแทนของกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นกรรมการด้วย

ล่าสุด ได้รับแจ้งจากท้องถิ่นจังหวัดตากเมื่อวานนี้ว่ายังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อสอบข้อเท็จจริงปัญหาสระเก็บน้ำ อบต.น้ำรึม เนื่องจากยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมบัญชีกลาง

ส่วน ป.ป.ช.จังหวัดตาก เสนอให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ตั้งองค์คณะพิจารณาไต่สวนกรณีนี้ ขณะนี้ยังรอผลการพิจารณา

โครงการสระเก็บน้ำ อบต.น้ำรึม จากการตรวจสอบพบความเสียหายทั้งเงินแผ่นดินและทรัพยากรธรรมชาติ แต่การขยายผลหาผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร

Tag : คอลัมน์ฮิต ช่อง 7 สี คอลัมน์หมายเลข 7