พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

กกต.ขอเดินหน้า ยันคำนวณ สส.เสร็จทัน 9 พ.ค.

วันที่ 25 เม.ย. 2562 เวลา 15:33 น.

Views

กกต. ยืนยันจะใช้อำนาจหน้าที่ในการคำนวณหา สส. บัญชีรายชื่อ ตามสูตร คำนวน ที่ สนง. กกต. มีอยู่ พร้อมเสนอสูตรต่างๆ เพื่อให้ กกต.พิจารณาโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 9 พ.ค. แน่นอน ย้ำว่า จะต้องดำเนินการ สส. แบ่งเขต ให้เสร็จก่อน ถึงจะมีการคำนวณ

โดยการคำนวณ หาจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าการคำนวณหาจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ. ศ. 2561 มาตรา 128 ได้หรือไม่เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการ ปฏิบัติหน้าที่และอำนาจตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้นั้น โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ว่า กรณีดังกล่าวเป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา 91 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสภาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ. ศ. 2561 มาตรา 128 ซึ่งต้องกระทำหลังจากมีการประกาศผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตแล้ว

ดังนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจในการคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อภายหลังการประชุม ภายหลังการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วโดยจะคำนึงถึงวิธีการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 128 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาหรือวิธีการคำนวณอื่นๆ อย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดไว้

Tag : กกต คำนวณสส เลือกตั้ง62