News

พระราชทานโรงครัวเพิ่ม เพื่อให้บริการประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธีฯ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโรงครัวเพิ่ม เพื่อให้บริการประชาชนที่มาร่วมชื่นชมพระบารมี ในการเสด็จพยุหยาตราทางสถลมารค

คณะกรรมการกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย และการจราจรงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้เพิ่มโรงครัวพระราชทานเพิ่มอีก 1 จุด ในพื้นที่สวนนาคราภิรมย์ ย่านท่าเตียน เพื่อให้บริการประชาชนที่รอชื่นชมพระบารมี ในการเสด็จพยุหยาตราทางสถลมารค วันที่ 5 พฤษภาคม

ขณะที่ รัฐบาลเตรียมจัดทำซุ้มตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขนาดใหญ่ที่ท้องสนามหลวง เพื่อให้ประชาชนถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤษภาคม โดยมีรถรับ-ส่งให้บริการประชาชนด้วย

กระทรวงสาธารณสุข ได้ประชุมกับแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ในการเตรียมความพร้อมดูแลสุขภาพประชาชน ที่มาร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยเตรียมแพทย์ทั้งหมด 271 ทีม ทั้งทีมตรวจรักษา ทีมเดินเท้า ทีมคัดกรองสุขภาพจิต ทีมกู้ชีพ ระบบส่งต่อและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั้งทางบกและทางน้ำ โดยเน้นเฝ้าระวังผู้ป่วยจากโรคลมแดด พร้อมให้ความรู้กับประชาชนในการดูแลตนเองด้วย

ขณะที่ในแต่ละจังหวัดกำลังเตรียมพื้นที่ที่เหมาะสม สง่างาม และสมพระเกียรติ เพื่อทำพิธีปลูก "ต้นรวงผึ้ง" พระราชทาน ในเวลา 10.00 น. วันที่ 29 เมษายน ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย เชิญชวนประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมพิธีปลูกต้นไม้มหามงคลนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพร้อมเพรียงกัน