จิตอาสา Big Cleaning พื้นที่พระราชพิธี

วันที่ 26 เม.ย. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เริ่มกิจกรรม Big Cleaning บริเวณสถานที่จัดงานและพื้นที่ใกล้เคียงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
              
ประชาชนจิตอาสาฯ กว่า 5,800 คนเช้าวันนี้ สามัคคีรวมพลังปฏิบัติการ ล้างทำความสะอาดในเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
              
เริ่มจากสนามหลวง ต่อไปยังถนนราชดำเนิน วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และกระจายไปใน 20 เส้นทางที่จิตอาสา ได้ร่วมกันเก็บกวาด  ล้าง ทำความสะอาดคูคลองเมืองเดิม คลองหลอดวัดราชบพิธฯ คลองหลอดวัดราชนัดดาฯ และร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ฉีดน้ำล้างทำความสะอาด ทางเท้า ผิวจราจร จัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดป้ายจราจร ป้ายรถเมล์ ศาลาที่พักผู้โดยสาร และป้ายต่างๆ ริมถนนในเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ระยะทาง 7.2 กิโลเมตร ให้สะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และสมพระเกียรติ

Tag : ข่าวภาคประชาชน