พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

นายกรัฐมนตรีร่วมประชุมเวทีข้อริเริ่มแถบและเส้นทาง

วันที่ 26 เม.ย. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่ช่วงเช้า เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทางครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติจีน โดยนายกรัฐมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ก่อน

โดยการประชุมดังกล่าว จะมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของประเทศที่อยู่ในเส้นทางสายไหม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงทุกมิติ โดยไทยย้ำบทบาทในฐานะประธานอาเซียน ที่พร้อมร่วมมือกับจีนส่งเสริมความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาค โดยเฉพาะการยกระดับสถานะไทยสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ คมนาคม และการขนส่งของอาเซียน และเป็นประตูสู่อาเซียนของจีน

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะได้หารือทวิภาคีกับผู้นำระดับสูงของจีน ทั้งประธานาธิบดี สี จิ้นผิง และ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีของจีน ก่อนที่ในช่วงค่ำ ประธานาธิบดีจีน และภริยา จะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำประเทศที่เข้าร่วมการประชุมฯ และคู่สมรส ณ มหาศาลาประชาชนต่อไป