พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

นายกรัฐมนตรีไทยร่วมงานประชุมเวทีข้อริเริ่มหนึ่งแถบและหนึ่งเส้นทางครั้งที่ 2 ที่จีน

วันที่ 26 เม.ย. 2562 เวลา 16:09 น.

Views

สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เปิดงานประชุมเวทีข้อริเริ่มหนึ่งแถบและหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Forum for International Cooperation–BRF)ครั้งที่ 2 หรือการพัฒนาเส้นทางสายใหม่ โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีประเทศไทยและผู้นำชาติอื่นๆอีก 37 ประเทศเข้าร่วม

วัตถุประสงค์การประชุมเวทีข้อริเริ่มหนึ่งแถบและหนึ่งเส้นทางหรือการพัฒนาเส้นทางสายไหมใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของประเทศที่อยู่ในเส้นทางสายไหมในการส่งเสริมความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงทุกมิติ รวมทั้งการเชื่อมโยงนโยบายการพัฒนาร่วมกัน เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศที่อยู่ในเส้นทางสายไหมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ในการกล่าวเปิดประชุม สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน หลีกเลี่ยงไม่พูดถึงเสียงวิจารณ์ที่ว่า การลงทุนพัฒนาโครงสร้างทั้งทางบก, ทะเลและอากาศ ในเส้นทางสายไหมใหม่ อาจทำให้ประเทศยากจนเป็นหนี้สิน แต่ยืนยันว่า รัฐบาลจีนจะจัดงบประมาณการลงทุนสนับสนุนเส้นทางสายไหมใหม่ เกือบ 4 ล้านล้านบาท สร้างฐานความร่วมือที่เปิดกว้าง ช่วยให้เศรษฐกิจโลกเติบโตยิ่งขึ้น ทั้งทางด้านการค้าและการลงทุน ส่งผลให้ประชากรของทุกประเทศที่เกี่ยวข้องมีความกินดีอยู่ดีมากขึ้น บนพื้นฐานผลประโยชน์ร่วมกันที่เท่าเทียมกัน

การประชุมเวทีข้อริเริ่มหนึ่งแถบและหนึ่งเส้นทาง ครั้งที่ 2 ที่กรุงปักกิ่ง ในระหว่างวันที่ 26 - 27 เมษายนนี้ คณะของประเทศไทยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี, นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าร่วม ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธานกลุ่มอาเซียน นอกจากจะมีการสานความร่วมมือระดับทวิภาคี ไทย-จีนแล้ว ยังครอบคลุมถึงระดับภูมิภาคอาเซียนกับจีนด้วย

Tag : เส้นทางสายไหม สีจิ้นผิง ประชุม ประยุทธ์จันทร์โอชา ข่าวต่างประเทศ