News

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

เวลา 14.05 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ทรงเปิดนิทรรศการและพระราชทานรางวัล "ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 8" ซึ่งบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน จัดขึ้น ภายใต้หัวข้อ "รื่นเริง เถลิงศก" เพื่อเฟ้นหาศิลปินไทยรุ่นใหม่ที่มีทักษะความสามารถโดดเด่นในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแนวเหมือนจริง และศิลปะรูปลักษณ์ ซึ่งต้องใช้ทักษะฝีมือขั้นสูง เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจศิลปะร่วมสมัยให้ขยายสู่วงกว้าง โดยสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ตามจินตนาการ โอกาสนี้พระราชทานรางวัลช้างเผือกแก่ นางสาวนิลยา บรรดาศักดิ์ ชื่อผลงาน "รื่นเริง เถลิงศก" รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายธีรพล สีสังข์ ชื่อผลงาน "สมมติเทพ" และรางวัล CEOAward ได้แก่ นายปฐมพงศ์ บูชาบุตร ชื่อผลงาน "เฉลิมกรุง" และพระราชทานรางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชยอีก 17 รางวัล
              
ในการนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการฯ ซึ่งจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล 20 ชิ้น และผลงานได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดง 36 ชิ้น จากศิลปิน 136 คนที่ส่งผลงานเข้าประกวด 156 ชิ้น โดยผลงาน "รื่นเริง เถลิงศก" มีแรงบันดาลใจจากภาพถ่ายการทำบุญสรงน้ำพระ ในประเพณีสงกรานต์ที่เผยแพร่ในโลกไซเบอร์ ใช้เทคนิคเย็บปักวัสดุจากด้าย, ส่วนผลงาน "สมมติเทพ เป็นผลงาน 3 มิติที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระสุวรรณมาลา เครื่องประดับศีรษะสตรี ใช้เทคนิคถักเส้นใยโลหะ ทองแดง เงิน และทองคำ ซึ่งเข้ากับบรรยากาศในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 สำหรับผลงาน "เฉลิมกรุง" ได้รับแรงบันดาลใจจาก 2 เหตุการณ์สำคัญในปี 2562 คือ การเลือกตั้ง และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดีของประเทศชาติในการก้าวสู่ยุคแห่งความรุ่งเรือง ใช้เทคนิค เช่น แกะขึ้นรูป ฉลุ เชื่อม และยึดหมุด โดยนิทรรศการจะจัดไปถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2562  สำหรับหัวข้อการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 9 คือ "สยามเมืองยิ้ม" สื่อถึงความสุขของคนไทยและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ จะเปิดรับผลงานระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 17.21 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดธาตุทองในการพระราชทานเพลิงศพ ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งกระเพาะระยะสุดท้าย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 สิริอายุ 85 ปี
              
ร้อยตรีไพโรจน์ เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2476 เป็นบุตรของนายพิศาล และนางวิไล รัตตกุล หลังจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ไปศึกษาต่อระดับมัธยมต้นที่ฮ่องกง และมัธยมปลายที่ประเทศอังกฤษ ก่อนเข้าศึกษาต่อด้านการเงิน การธนาคาร และด้านเศรษฐศาสตร์ ที่ประเทศอังกฤษ แล้วกลับมารับราชการที่กรมข่าวทหารบก กระทรวงกลาโหม ก่อนจะเข้าสู่แวดวงธุรกิจ จนเริ่มทำธุรกิจของตนเอง และในปี 2517 ได้รับลิขสิทธิ์ผลิตและจำหน่ายน้ำอัดลม จากสหรัฐอเมริกา ด้วยความสามารถและเป็นที่ยอมรับในแวดวงธุรกิจ จึงได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสำคัญทั้งภาครัฐ และเอกชน อาทิ ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า, ที่ปรึกษาสมาคมสภาธุรกิจชายแดนภาคใต้ และในปี 2549-2551 ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล เป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และได้รับใช้เบื้องพระยุคบาทอย่างสุดความสามารถเมื่อมีโอกาส โดยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อาทิ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฎไทย, เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตติยดิเรกคุณาภรณ์ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก และในปี 2547 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จากสุลต่านแห่งรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซียด้วย ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับนางประพันธ์ศรี มีบุตร-ธิดา 4 คน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด