News

ซ้อมใหญ่เสมือนจริง ริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค (ประมวลภาพ)

เมื่อเวลา 16.34 น. วันที่ 28 เมษายน 2562 คณะอนุกรรมฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราสถลมารค ภายใต้คณะกรรมการฝ่ายพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้จัดการฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหยาตราทางสถลมารคเสด็จเลียบพระนคร ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 อันเป็นการซ้อมใหญ่เสมือนจริง โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และบุคคลสำคัญร่วมฝึกซ้อมด้วย

ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ 3 ขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคเลียบพระนคร อันเป็นริ้วขบวนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จฯ จากพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ ในพระบรมมหาราชวัง ไปทรงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ด้วยพระราชยานพุดตานทอง ในวันที่ 5 พ.ค. เวลา 16.30 รวมระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาประมาณ 5 ชั่วโมง ริ้วขบวนมีความยาวประมาณ 500 เมตร

โดยการซ้อมในครั้งนี้ เป็นการสมมุติพิธีการในพระบรมมหาราชวังตามจริง เริ่มตั้งแต่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลงจากรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯไปยังเกยพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท ประทับบนพระราชยานพุดตานทอง แล้วเริ่มตั้งขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พยุหยาตราสถลมารค รวมทั้งมีการฝึกซ้อมยิงปืนใหญ่สลุต บริเวณท้องสนามหลวง 2 นัด นัดแรกตอนเริ่มเคลื่อนขบวน และนัดที่สองยิงปืดท้ายเสร็จสิ้น โดยในวันพระราชพิธีจริง 5 พ.ค.2562 จะมีการยิงปินใหญ่สลุตทั้งสิ้น 21 นัด

สำหรับเส้นทางที่ใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร เริ่มจากเกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท เลี้ยวซ้ายประตูพิมานไชยศรี เลี้ยวขวาประตูวิเศษไชยศรีมุ่งหน้าสู่ถนนหน้าพระลาน เลี้ยวซ้ายแยกศาลหลักเมืองถนนราชดำเนินใน แล้วเลี้ยวขวาแยกผ่านภิภพลีลา ถนนราชดำเนินกลาง จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนตะนาว ตรงไปยังเกยวัดบวรนิเวศวิหาร ระยะทาง 1.9 กิโลเมตร

ต่อมา ออกจากวัดบวรนิเวศเลี้ยวขวาถนนพระสุเมรุ และเลี้ยวขวาเข้าถนนราชดำเนินกลางตรงไปยังแยกโรงแรมรัตนโกสินทร์แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเลียบคลองหลอด ตรงไปจนถึงแยกถนนอัษฎางค์แล้วเลี้ยวขวา เข้าถนนเฟื่องนครไปตามเส้นทางหลังกระทรวงมหาดไทย จนถึงเกยประตูวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ระยะทาง 3.18 กิโลเมตร

จากนั้น ขบวนออกจากเกยประตูวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ตรงไปเลี้ยวขวาถนนเจริญกรุง มุ่งหน้าเกยประตูวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ถ.สนามชัย ต่อมาริ้วขบวนออกจากเกยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ทางถนนท้ายวัง เลี้ยวขวาถนนมหาราช มุ่งหน้าสู่แยกท่าช้างแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลาน ตรงไปจนถึงหน้าประตูวิเศษไชยศรี และเลี้ยวขวาเข้าประตู ตรงไปจนถึงประตูพิมานไชยศรีเลี้ยวซ้ายกลับไปยังพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง