News

เฝ้าระวัง! โรคพิษสุนัขบ้า หลังพบผู้เสียชีวิตคนแรกของปี

หลังกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงาน พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ที่จังหวัดสุรินทร์ 1 คน ซึ่งถือเป็นคนแรกของปี 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ได้จัดส่งชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วเข้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบจุดที่ผู้เสียชีวิตถูกสุนัขกัด ซึ่งอยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองสุรินทร์ ซึ่งมีสุนัขและแมวในพื้นที่รวม 17,855 ตัว ส่วนจุดที่ผู้เสียชีวิตพักอาศัยอยู่ มีสุนัขและแมวรวมทั้งหมด 896 ตัว

ทั้งนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์ทุกพื้นที่ทั่วประเทศบูรณาการกับทุกภาคส่วนลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน เพื่อเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุกด้วยการค้นหาสัตว์กลุ่มเสี่ยงหรือสัตว์ที่แสดงอาการของโรคอย่างเข้มงวด หากประชาชนถูกสุนัข-แมว กัด ข่วน หรือเลียบาดแผลอย่าชะล่าใจให้รีบพบแพทย์โดยเร็วเพื่อวินิจฉัยและรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งร่วมกับ อบต. เทศบาล รณรงค์ฉีดวัคซีนฟรีทั่วประเทศให้กับสุนัขและแมวเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง