News

พิธีปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน

พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษกในโครงการ "1 จังหวัด 1 ถนน" เฉลิมพระเกียรติ ในวันนี้ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10 บริเวณ สนามหญ้า ลานพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ด้านทิศเหนือ ของศาลาว่าการ กทม.2

ขณะเดียวกัน กองทัพภาคที่ 1 ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และสวนนงนุช พัทยา ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับคนยากจน และด้อยโอกาสตามชุมชนแออัด เพื่อสนับสนุนโครงการ "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

เช้าวันนี้ได้ลงพื้นที่ ชุมชนวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร ย่านเทเวศร์ กรุงเทพฯ ปรับพื้นที่ 63 ตารางเมตรเป็น ทำสวนไว้เพื่อนั่งพักผ่อนหย่อนใจ เลือกใช้โต๊ะหินอ่อนและตัวหนอนปูพื้น เพื่อง่ายต่อการดูแลรักษา ให้ชาวชุมชนได้นั่งพบปะพูดคุยกัน ใช้ต้นไทร-เกาหลี ปลูกในกระถาง และทาสีกำแพงโดยรอบด้วยสีส้ม ให้สดใส พร้อมซ่อมแซมปรับปรุงที่พักอาศัยให้ชาวชุมชนด้วย

ประชาชนจิตอาสา ได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนในชุมชนแออัด ด้วยการสร้าง "Pocket Part" ปอดแห่งใหม่ จัดภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อให้เกิดความร่มรื่นไว้ในใจกลางชุมชนและผู้อยู่อาศัย