News

จำหน่ายเข็มตราสัญลักษณ์พระราชพิธีฯ รอบสอง วันพรุ่งนี้

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เตรียมเปิดจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันพรุ่งนี้ อีกจำนวน 25,000 เข็ม ที่ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี 10 สาขา ใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ บิ๊กซีสาขาราชดำริ, สาขาถนนติวานนท์, สาขาเชียงราย, สาขาลำปาง, สาขาเพชรบุรี, สาขาอุดรธานี, สาขาบุรีรัมย์, สาขาภูเก็ต, สาขานครศรีธรรมราช และสาขาชลบุรี สาขาละ 2,500 เข็ม ในราคาเข็มละ 300 บาท โดยสงวนสิทธิ์ให้ซื้อได้คนละ 2 เข็ม

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้อัญเชิญเข็มที่ระลึกฯ ประดับไว้ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมเฉลิมฉลองในช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์ครั้งสำคัญของชาติ ที่คนไทยทุกคนจะได้มีส่วนร่วมครั้งหนึ่งในชีวิต

ประชาชนที่พลาดโอกาสเป็นเจ้าของเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ในรอบที่ 2 ยังจะมีการเปิดจำหน่ายอีกในรอบที่ 3 ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ในวันที่ 2 พฤษภาคมนี้