เจ้าหน้าที่ประดับฉัตรเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

วันที่ 29 เม.ย. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

ที่อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังไปติดตั้งฉัตร เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ประกอบด้วยฉัตร 5 ชั้น จำนวน 5 ต้น ฉัตร 7 ชั้น จำนวน 2 ต้น โดยกลางเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ได้ติดตั้งบุษบกที่ประทับ ภายในบุษบกประดับตกแต่งด้วยเครื่องแขวนไทย

ขณะที่เจ้าหน้าที่แผนกเรือพระราชพิธี ได้ติดตั้งมาลัยและอุบะ บริเวณคอเรือ พร้อมติดตั้งพู่ห้อย ที่ทำจากขนหางจามรีประดับหัวเรือ
พระที่นั่งสุพรรณหงส์

นอกจากนี้ กำลังพลฝีพายฝึกซ้อมท่าถวายบังคม ซึ่งเป็นท่าก่อนเริ่มพายเรือ ไปจนถึงฝึกซ้อมจังหวะการพาย เพื่อให้ถูกต้อง สวยงาม และพร้อมเพรียงที่สุด

และในวันพรุ่งนี้ เจ้าหน้าที่แผนกเรือพระราชพิธี จะฝึกซ้อมใหญ่การเห่ และฝีพายเรือพระราชพิธี ตั้งแต่กรมทหารอู่เรือ ไปจอดเทียบท่าราชวรดิฐ ถวายพระราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภค ตามราชประเพณี ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Tag : ข่าวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก