News

ชาวบ้าน 3 ตำบล หวั่นผลกระทบจากทางยกระดับ จ.สระบุรี

ชาวบ้าน 3 ตำบล ในจังหวัดสระบุรี รวมตัวร้องเรียน เพราะหวั่นผลกระทบจากการที่กรมทางหลวง เตรียมก่อสร้างทางยกระดับข้ามมอเตอร์เวย์

ตัวแทนชาวบ้านจาก ตำบลชำผักแพว ตำบลห้วยแห้ง และตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี รวมตัวกันร้องเรียนจากกรณีที่กรมทางหลวงวางหมุดเตรียมก่อสร้างทางยกระดับสายแก่งคอย-บ้านนา ระยะทาง 1 กิโลเมตร เพื่อข้ามถนนมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ที่กำลังก่อสร้าง ในพื้นที่ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย แม้ว่าที่ผ่านมาชาวบ้านได้ทำหนังสือร้องเรียนไปที่สำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อปี 2557 แต่เรื่องก็เงียบ ไม่มีแม้แต่เจ้าหน้าที่เข้ามาสำรวจข้อมูลความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่เลย

ชาวบ้าน บอกว่า ที่ผ่านมากรมทางหลวงมีการปรับแก้แบบก่อสร้างมา 2 ครั้งแล้ว ซึ่งการปรับแบบครั้งล่าสุดนี้ ไม่มีการแจ้งรายละเอียดให้ชาวบ้านรู้เลย

ชาวบ้านจึงอยากให้กรมทางหลวง พิจารณาทบทวนข้อเสนอและความเดือดร้อน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป