News

ฝนไม่ตก ทำค่าฝุ่น PM 2.5 เพิ่ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพอีกครั้ง

โดยข้อมูลดาวเทียมจากทางจิสด้า (สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ [องค์การมหาชน]) พบว่าวันนี้ พื้นที่จังหวัดเชียงราย มีจุดความร้อนเพิ่มขึ้นถึง 129 จุด สูงสุดในพื้นที่ภาคเหนือ ทำให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพิ่มสูงขึ้น คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพอีกครั้ง ที่หน้าด่านพรมแดนไทย-เมียนมา มีกลุ่มควันลงมาปกคลุม ประชาชน กลับมาสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน

ส่วนสาเหตุคาดว่าเชื้อไฟป่าที่ยังดับไม่สนิทปะทุขึ้นอีกครั้ง และเกษตรกรบางรายเห็นว่ามีฝนตกบางพื้นที่ จึงชิงเผาวัชพืช เพื่อเตรียมพื้นที่ทำการเกษตร แม้อยู่ในช่วงประกาศใช้มาตรการห้ามเผา

เช่นเดียวกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน เกษตรกรชิงเผาวัชพืชในแปลงเกษตร เตรียมพื้นที่ทำการเพาะปลูก แม้มาตรการห้ามเผา จะยกเลิกใช้วันที่ 30 เมษายนนี้ ทำให้เต็มไปด้วยหมอกควัน กระทบต่อสุขภาพ ซึ่งเจ้าหน้าที่และจิตอาสาต้องช่วยกันดับไฟป่าที่ลุกลามอีกครั้ง

ส่วนที่จังหวัดลำปาง วานนี้มีไฟป่าเกิดขึ้นที่ดอยพระบาท อำเภอเมือง ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 32 เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และจิตอาสา ต้องเดินเท้าขึ้นไปช่วยกันดับและเฝ้าระวังเชื้อไฟปะทุ พร้อมกับทำแนวกันไฟป้องกัน

ขณะที่จังหวัดตาก ไฟป่าลุกลามไหม้แปลงหญ้าของศูนย์บำรุงพันธุ์สัตว์ในอำเภอเมือง เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันดับไฟ ใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง จึงคุมสถานการณ์ไว้ได้ พบพื้นที่ป่าและแปลงปลูกหญ้าเสียหายกว่า 100 ไร่

ส่วนคุณภาพอากาศโดยรวมในพื้นที่ภาคเหนือ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในระดับสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนที่อำเภอเมืองและแม่สาย จังหวัดเชียงรายกับที่ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง กับ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ