News

ทั่วประเทศ ปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน

29 เม.ย.2562 เมื่อเวลา 10.00 น. พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ บริเวณสนามหญ้าด้านข้าง ลานพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ด้านทิศเหนือ ศาลาว่าการ กทม.2 (ดินแดง) โดยมีนางศิลปสวย ระวีแสงสรูย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีนำผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เข้ารับพระราชทานต้นไม้มงคล เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 เพื่อเชิญไปปลูกเป็นปฐมฤกษ์ บนถนนเฉลิมพระเกียรติ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ"

โดยกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้ทุกจังหวัดดำเนินการจัดพิธีปลูกไม้มงคลพระราชทานในวันที่ 29 เม.ย.2562 พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ บริเวณศาลากลางจังหวัด ในพื้นที่เหมาะสม มีความสง่างาม สมพระเกียรติ