News

ประดับฉัตรพระวิสูตรมาลัยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

สำนักพระราชวัง และเจ้าหน้าที่แผนกเรือพระราชพิธี ประกอบเครื่องสูงเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ก่อนที่พรุ่งนี้จะซ้อมใหญ่ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ที่อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังไปประกอบเครื่องสูง ประกอบด้วยฉัตร 7 ชั้น และฉัตร 5 ชั้น ติดตั้งลดหลั่นกันลงมา และธงสามชาย พร้อมติดตั้งพระวิสูตร ทั้ง 4 ด้านของบุษบก

ขณะที่เจ้าหน้าที่แผนกเรือพระราชพิธี ได้ติดตั้งมาลัยและอุบะบริเวณคอเรือ พร้อมคล้องพวงมาลัย อุบะองค์ใหม่ มีพู่ห้อยทำจากขนหางจามรีสีขาว คล้องคอเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ให้มีความสง่างาม วันนี้ถือว่าเครื่องประกอบเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ด้านการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพาย ได้ซ้อมท่าถวายบังคม และซ้อมจังหวะการพาย เพื่อให้ถูกต้อง สวยงาม และพร้อมเพรียง เตรียมการสำหรับการซ้อมใหญ่ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ ในเวลา พื้นที่ และเครื่องแต่งกายจริง

โดยในวันที่ 4 พฤษภาคมนี้ กำลังพลฝีพายเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ จะออกจากอู่ทหารเรือ 1 ไปจอดเทียบท่าราชวรดิฐ ถวายพระราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภค ตามราชประเพณี ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก