News

เชิญชวนประชาชนร่วมเฉลิมฉลองงานพระราชพิธี

รัฐบาลเชิญชวนประชาชน ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และเป็นส่วนหนึ่งในบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยเชิญชวนประชาชนสวมเสื้อสีเหลือง ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค วันที่ 5 พฤษภาคม และในโอกาสเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท วันที่ 6 พฤษภาคม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีสำคัญ และร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ของแผ่นดินไทย

นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและมีพระราโชบายให้ดูแลประชาชนเป็นอย่างดีเสมือนเป็นแขกของพระองค์ โดยให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 ตั้งโรงครัวพระราชทานตั้งแต่วันที่ 4-6 พฤษภาคม ณ ท้องสนามหลวง พร้อมอาหารพระราชทาน 80,000 ชุด แจกจ่ายประชาชนบริเวณสวนสราญรมย์ในวันที่ 6 พฤษภาคม

ขณะที่รัฐบาลมอบหมายให้ทุกหน่วยงานบริการและอำนวยความสะดวก ทั้งเรื่องความปลอดภัย การจราจร ระบบขนส่ง การแพทย์พยาบาล อาหาร น้ำดื่ม และห้องสุขาให้ดีที่สุดและเพียงพอต่อความต้องการ เพื่อให้พระราชพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

นอกจากนี้ ยังเตรียมเข็มกลัดที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 100,000 เข็ม กระบอกน้ำพลาสติกชนิดพกพาประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีฯ 300,000 ใบ มอบแก่ประชาชน ณ จุดคัดกรอง รวมถึงแจกจ่ายกล้าไม้มงคล และไม้มีค่าของแผ่นดิน รวมทั้งต้นรวงผึ้ง เพื่อให้ประชาชนร่วมทำความดีถวายด้วยการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ประเทศไทย

ทั้งนี้ ภาคเอกชนประสงค์มอบสิ่งของเพื่อดูแลประชาชน ทั้งหมวกแก๊ป ผ้าเย็น ถุงผ้าใส่ของ ลูกอม ยาดม น้ำดื่มขนาดพกพา น้ำหวาน พัด พัดลมมือถือ ติดต่อได้ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ส่วนประชาชนให้เตรียมสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นส่วนตัวได้ เช่น ยา แว่นกันแดด หมวก ยกเว้นสีดำ