News

Big Cleaning คลองใน กทม.เฉลิมพระเกียรติ

ประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 1,000 คน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ เขตพระนคร หลังจากนั้นได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดคลองผดุงกรุงเกษม คลองมหานาค มีระยะทางกว่า 5,650 เมตร

กทม.และจิตอาสาพระราชทาน ช่วยกันทาสีราวกั้นริมคลองและพื้นผิวเลนจักรยาน, ตัดแต่งกิ่งไม้ริมคลอง, เก็บขยะวัชพืชในคลองและทางเดินริมคลอง จัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร และจัดระเบียบแผ่นป้ายโฆษณาริมคลอง

ทั้งนี้ กทม.จะเร่งตกแต่งพื้นที่เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร และปรับปรุงไฟฟ้า และกล้อง CCTV ให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ ก่อนจะส่งมอบพื้นที่พระราชพิธีให้หน่วยงานความมั่นคงในวันพรุ่งนี้

ขณะเดียวกันวันนี้มีกิจกรรมจิตอาสา บิ๊กคลีนนิ่ง คลองมหาสวัสดิ์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี พลอากาศเอกเกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีที่วัดชัยพฤกษมาลา ราชวรวิหาร พระอารามหลวง

จิตอาสาได้ร่วมแรงร่วมใจกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองมหาสวัสดิ์ และริมสองฝั่งคลอง ตั้งแต่ประตูน้ำฉิมพลี ไปถึงประตูน้ำมหาสวัสดิ์ ระยะทาง 17.8 กิโลเมตร