ชาวบ้านเหลืออด! ฟ้องศาลปกครอง กรณีรถขยะนอกพื้นที่ขนขยะมาทิ้ง

วันที่ 1 พ.ค. 2562 เวลา 17:34 น.

Views

ชาวบ้านท่าแลง จังหวัดเพชรบุรี เหลืออดกับปัญหารถขยะนอกพื้นที่ขนขยะมาทิ้ง จนต้องยื่นให้ศาลปกครองพิจารณาคุ้มครองชั่วคราว

กลุ่มชาวบ้านตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี รวมตัวกันแจ้งตำรวจในพื้นที่ ให้เข้ามาจับกุมคนขับรถบรรทุกขยะ 2 คัน ที่กำลังขนขยะจากตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เข้ามาทิ้งที่บ่อขยะตำบลท่าแลง

ก่อนหน้านี้ ชาวบ้านเคยยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพชรบุรี กรณีหน่วยงานในพื้นที่ออกใบอนุญาตให้บริษัทเอกชน ทำการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลท่าแลง

ทั้งยังละเลยให้รถขนขยะจากนอกพื้นที่ขนขยะเข้ามาทิ้ง สร้างความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำขยะที่รั่วไหลและกลิ่นเหม็นจากบ่อขยะ ซึ่งศาลปกครองเพชรบุรีได้รับฟ้องไว้เป็นคดีทางปกครอง แต่ล่าสุด ชาวบ้านยังพบว่ามีการนำขยะจากนอกพื้นที่เข้ามาทิ้ง ซึ่งในแต่ละวันจะมีรถบรรทุกขยะเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทั้งกลางวันและกลางคืน

ดังนั้น ทางชาวบ้านจึงอยากให้หน่วยงานที่มีส่วนในการดูแลเรื่องดังกล่าว เร่งพิจารณาแก้ไขปัญหา ก่อนที่ปัญหาจะขยายวงกว้างไปมากกว่านี้

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน รถขยะ ทิ้งขยะนอกพื้นที่ ปัญหาขยะ เพชรบุรี รถขยะนอกพื้นที่ขนขยะมาทิ้ง