News

คอลัมน์หมายเลข 7 : ปรับปรุงอาคาร อ.วัดสิงห์ เตรียมเปิดใช้

นายอำเภอวัดสิงห์ ในขณะนั้นให้คำมั่นกับคอลัมน์หมายเลข 7 จะปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ที่ทิ้งร้างมานานจนกลายเป็นที่อยู่ของนก ให้เกิดการใช้ประโยชน์ 

กลับไปติดตามอีกครั้งสัปดาห์ที่แล้วพร้อมด้วย นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน พบว่ อำเภอวัดสิงห์ หาผู้รับจ้างติดตั้งตาข่ายรอบอาคาร เพื่อป้องกันนกเข้ามาทำรัง เสร็จตั้งแต่เดือนธันวาคม อยู่ระหว่างทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ก่อนเปิดใช้งานต่อไป เป็นความพยายามของนายอำเภอท่านเดิมและท่านปัจจุบันที่เข้ามาสานต่อแผนการใช้ประโยชน์

ทั้งนี้ปลัดอำเภอวัดสิงห์ เคยชี้แจงที่มาของอาคารหลังนี้ กรมการปกครองสำรวจความต้องการในช่วงปี 2553 สร้างเสร็จปี 2555 โดยนายอำเภอวัดสิงห์ ในขณะนั้นไม่ได้ร้องขอ เนื่องจากมีศาลาประชาคมหลังเดิมอยู่แล้ว แต่เมื่อสร้างแล้วก็เปิดใช้งานเป็นครั้งคราว

ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ฝากข้อสังเกตเรื่องการใช้งบประมาณแผ่นดิน...