จิตอาสาปทุมธานี ร่วมพัฒนาคลองเปรมประชากร

วันที่ 30 เม.ย. 2562 เวลา 18:12 น.

Views

30 เม.ย.62 เวลา 08.00 น. ที่ วัดโพธิ์นิ่มรัตตาราม ตำบลเชียงราก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน ทำให้จังหวัดปทุมธานีเป็นเมืองน่าอยู่สะอาดตา แล้วทำให้พี่น้องประชาชนเห็นความสำคัญ ในการช่วยกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 โดยมีกำหนดการการปฏิบัติงาน บล็อก 4 – บล็อก 10 ดำเนินการแบ่งบล็อก ประกอบด้วย การกำจัด สิ่งปฏิกูลในคลอง การปลูกต้นไม้ การปรับภูมิทัศน์ริมคลองให้สวยงาม การซ่อมแซมสะพาน/ไฟฟ้า การปล่อยปลา และกิจกรรมอื่นๆพร้อมด้วย นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ปลัดจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วม

Tag : จิตอาสาปทุมธานี คลองเปรมประชากร ข่าวภาคประชาชน