มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 30 เม.ย.62

วันที่ 30 เม.ย. 2562 เวลา 18:28 น.

Views

มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 30 เม.ย.62

พิธีกร : อิทธิเดช สุพงษ์, กัญญ์ณาณัฏฐ์ ภาธรสืบนุกูล

Tag : มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 30 เมย 62 อิทธิเดช สุพงษ์ กัญญ์ณาณัฏฐ์ ภาธรสืบนุกูล