News

พรุ่งนี้ เปิดให้ประชาชนถ่ายรูปซุ้มตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ

กอร.พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เชิญชวนประชาชนร่วมถ่ายรูปกับซุ้มตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่ 09.00 น. วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป

กองอำนวยการร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หรือ กอร.พระราชพิธีฯ เปิดเผยว่า วันพรุ่งนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนถ่ายรูปกับซุ้มตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 5.7 เมตร โดยได้จัดเตรียมเต็นท์อำนวยความสะดวกประชาชน พร้อมน้ำดื่มสะอาด รถสุขา ที่บริเวณสนามหลวง จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วม ตั้งแต่เวลา 09.00-00.00 น.

ทั้งนี้ได้กำชับหน่วยงานราชการต่าง ๆ เน้นการอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธีวันที่ 4-6 พฤษภาคมนี้ รวมถึงให้เพิ่มการอำนวยความสะดวกประชาชนที่มากับกระทรวงมหาดไทย 55,000 คน ที่จำนวน 10,700 คนโดยสารรถไฟ ที่เหลือจัดรถบัสกว่า 800 คัน ในวันที่ 5 พฤษภาคม

ขณะที่รัฐบาลได้กำชับฝ่ายความมั่นคง ให้ดูแลสถานการณ์ในภาพรวมให้ช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างเต็มที่ ในเรื่องความปลอดภัย จุดบริการ อาหาร น้ำดื่ม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฉุกเฉิน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ที่จะจัดพิธีทำบุญและกิจกรรมสอดรับกับส่วนกลางในวันที่ 2-6 พฤษภาคม จึงเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยพร้อมเพรียงกัน

พร้อมกับสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยอำนวยการให้ประชาชนจิตอาสา ร่วมพัฒนาและทำความสะอาด โครงการถนน 1 จังหวัด 1 เส้นทาง ลำน้ำคู คลอง สวนสาธารณะ และสวนหย่อม ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไป