News

ประชุมแก้ไขปัญหาบ่อขยะนาจอมเทียน หลังชาวบ้านร้องเรียน ส่งกลิ่นเหม็น สร้างมลภาวะ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ร่วมประชุมหาแนวแก้ไขบ่อขยะนาจอมเทียน หลังชาวบ้านร้องเรียนว่าสร้างความเดือดร้อน

ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาล ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมประชุมเพื่อตรวจสอบกรณีบ่อขยะในพื้นที่นาจอมเทียน หลังได้รับการร้องเรียนว่ามีการนำขยะมาทิ้ง โดยไม่มีการกำจัดที่ถูกวิธี ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น สร้างมลภาวะ และยังพบว่ามีการรุกล้ำพื้นที่ภูเขาด้วย

โดยข้อมูลจากการตรวจสอบพื้นที่ พบว่าผู้ประกอบการจัดเก็บขยะไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต และยังมีการขุดดินเพื่อปรับพื้นที่บ่อขยะ โดยไม่ได้ขออนุญาตจากพนักงานท้องถิ่น เห็นควรให้ปรับปรุงภายใน 30 วัน โดยการสร้างแนวรั้วรอบพื้นที่ ปรับปรุงการกำจัดขยะให้เป็นไปตามเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ พร้อมให้ดำเนินการขออนุญาตขุดดินในพื้นที่บ่อขยะให้ถูกต้อง และให้ปฎิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้ครบถ้วน หากไม่ปฎิบัติตามจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ส่วนเรื่องบุกรุกแนวเขาจะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้ง