News

เตรียมความพร้อมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ รับงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก

นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยการไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน.กล่าวว่า เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง กำลังเร่งดำเนินการยกระดับระบบไฟฟ้ารอบเกาะรัตนโกสินทร์ ให้มีความมั่นคง ทั้งนี้ หากสายป้อนวงจรใดวงจรหนึ่งขัดข้อง ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงแหล่งจ่ายไฟฟ้าอื่นๆ เข้ารองรับแทนได้ทันที ช่วยป้องกันเหตุไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับในพื้นที่ ส่วนพื้นที่นอกระบบ ได้ออกแบบการจ่ายไฟ ให้มีระบบสายป้อนสำรองพร้อมติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติ ที่สามารถสับเปลี่ยนระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปสู่สายป้อนสำรองได้ภายในระยะเวลา 5 วินาที รวมทั้งเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า และปรับภูมิทัศน์ด้วยการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินเพิ่มเติม โดยเฉพาะบริเวณข้ามแยกต่างๆ ของถนน อาทิถนนบำรุงเมือง,แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า,ถนนเฟื่องนคร,ถนนอัษฎางค์ รวมระยะทาง 1.8 กิโลเมตร

นอกจากนี้ ได้ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่สาธารณะ ทั้งการติดตั้งแผงกั้นหม้อแปลงไฟฟ้า และติดสติกเกอร์ตู้ไฟฟ้าต่าง ๆ ตลอดจนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดระเบียบสายสื่อสาร พร้อมตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบไฟส่องสว่างสาธารณะ LED และติดตั้งไฟประดับ ในบริเวณสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น บริเวณศาลหลักเมือง, หน้าวัดพระแก้ว, กระทรวงกลาโหม พระบรมมหาราชวัง รวมไปถึงวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดงานพระราชพิธีฯ