News

มอบธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีพิธีมอบธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้กับผู้นำชุมชนและประชาชน เพื่อนำไปประดับอาคารสถานที่ ทั้งนี้เพื่อการมีส่วนร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพสกนิกรชาวไทย และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ กับพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดมิได้

ขณะที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นำธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และธงชาติ ไปประดับตามจุดต่างๆ รวมทั้งสถานที่สำคัญ และถนนเกือบทุกสายทั่วเมือง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เช่นเดียวกับที่จังหวัดศรีสะเกษ เด็ก เยาวชน และประชาชน ซึ่งเป็นจิตอาสาได้ช่วยกันทาสีริมฟุตปาธ บริเวณถนนลูกเสือ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ เพื่อปรับภูมิทัศน์ก่อนวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

ส่วนที่จังหวัดขอนแก่น จิตอาสาพระราชทานและประชาชน ร่วมกันสร้างฝายชีวิต เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งบริเวณห้วยคลองบง บ้านหนองกุงขี้ควง ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง เนื่องจากพื้นที่นี้ประสบปัญหาความแห้งแล้งซ้ำซากทุกปี ทั้งนี้เพราะไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ จึงทำให้ส่งผลกระทบกับภาคเกษตรกรรม และการเลี้ยงสัตว์

และที่จังหวัดหนองคาย ทหาร ร่วมกับจิตอาสา ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ทำความสะอาดภายในวัดพุทธนิคม บ้านสันติสุข ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย และตัดกิ่งต้นไม้ที่หักโค่นจากแรงพายุฤดูร้อน ล้มทับสิ่งปลูกสร้างภายในวัดได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ ยังช่วยเหลือประชาชนที่บ้านเรือนถูกพายุฤดูร้อนพัดพังเสียหายด้วย