News

ชาวบ้านเมืองแกลงร้อง ตรวจสอบเลี้ยงนกนางแอ่นในชุมชน เสียงดัง-กลิ่นเหม็นคลุ้ง

นายสนิท คุ้มหอม ผู้ประกอบการร้านขายเนื้อหมู ในตลาดภิบาลพัฒนาเขตเทศบาลเมืองแกลง จังหวัดระยอง กล่าวว่า ชาวบ้าน และผู้ประกอบการร้านค้าต่างได้รับความเดือดร้อน จากกรณีการเลี้ยงนกนางแอ่น เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเรื่องเสียงของนกนางแอ่น และกลิ่นเหม็นของขี้นก รวมทั้งเกรงจะเกิดปัญหาในเรื่องของโรคระบาด จึงขอร้องเรียนไปยังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้ช่วยมาตรวจสอบว่า การเลี้ยงนกนางแอ่น ในเขตชุมชน สามารถดำเนินการได้หรือไม่

ทางด้าน นายทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กล่าวว่า นกนางแอ่นเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามประกาศ พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ป่า ซึ่งตามประกาศ พ.ร.บ.ฉบับใหม่ พยายามให้ผู้ประกอบการขออนุญาตให้ถูกต้อง ซึ่งกรมอุทยานสัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะต้องเข้ามาควบคุมสัตว์ป่าคุ้มครอง ส่วนในเรื่องของการก่อสร้างอาคารในการเลี้ยงนกนางแอ่น เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อไม่ให้นกนางแอ่นสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยในชุมชน โดยตาม พ.ร.บ.ฉบับใหม่ ยังระบุว่า หากการเพาะเลี้ยงนกนางแอ่น สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน จะมีการพิจารณาถอนใบอนุญาตในการเพาะเลี้ยง

ก่อนหน้านี้ ชาวบ้านในพื้นที่ได้ร้องเรียนไปยังเทศบาลตำบลเมืองแกลงให้ตรวจสอบการดัดแปลงต่อเติมอาคาร ซึ่งต่อมามีการนำประกาศไปติดไว้ตามอาคารที่มีการดัดแปลงต่อเติมโดยไม่ได้ขออนุญาต ซึ่งอาจส่งผลต่อโครงสร้างของตัวอาคาร