สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำ เข็มกลัดที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 1 พ.ค. 2562 เวลา 17:00 น.

Views

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำ เข็มกลัดที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่มาร่วมเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล วันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ เข็ม ณ จุดคัดกรองที่ตั้งไว้ ๖ จุด ดังนี้
๑.ใต้สะพานพระปิ่นเกล้า
๒.พระแม่ธรณีบีบมวยผม
๓.ท่าช้าง
๔.สะพานช้างโรงสี
๕.สะพานมอญ
๖.สะพานเจริญรัช

ข้อมูล : คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Tag : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข็มกลัดที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชภิเษก ข่าวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก