News

เชิญชวน ปชช.เข้าชมเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ท่าราชวรดิฐ 4-6 พ.ค. ณ ท้องสนามหลวง

กอร. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เชิญชวนประชาชนเข้าชมเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ที่ ท่าราชวรดิฐ วันที่ 4-6 พฤษภาคม พร้อมชมโดรนแปรอักษรเทิดพระเกียรติ ซึ่งเป็นนวัตกรรมของคนไทยที่ท้องสนามหลวง ในวันที่ 6 พฤษภาคมนี้ด้วย

พลเรือตรีธานี แก้วเก้า ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนทหารเรือ เปิดเผยหลังการประชุม กอร. พระราชพิธีฯ ว่า กองทัพเรือได้จัดเตรียมสถานที่ให้ประชาชนได้ชมความงาม และถ่ายภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 12.00-20.00 น. แต่ในวันที่ 5 จะเปิดชมได้ถึงเวลา 19.30 น. ที่ท่าราชวรดิฐ บริเวณสนามหญ้าข้างพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย

ด้านนายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลอง และวิทยุบังคับ ระบุว่า จะมีการแสดงการบินโดรนแปรอักษรเทิดพระเกียรติ 2 ชุด แบ่งเป็นชุดใหญ่ 167 ลำ แปรอักษร 7 ภาพ อาทิ เป็นภาพแผนที่ประเทศไทย ธงชาติไทย อักษรราชสดุดีจักรีวงศ์ เลข 10 ไทย อักษรพระนามาภิไธยย่อ วปร. เป็นต้น ส่วนชุดเล็ก 68 ลำ แปรอักษร 3 รูป เป็นรูปธงชาติไทย ช้าง และดอกราชพฤกษ์ โดยจัดแสดงในวันที่ 6 พฤษภาคมนี้ เวลา 19.00 น. โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ถ่ายทอดสด

ขณะที่นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการเตรียมความพร้อมสูงสุดในการดูแลประชาชนที่จะเข้าร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ยังได้จัดทำเข็มกลัดที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ไว้มอบให้ประชาชนที่ไปร่วมเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล 100,000 เข็ม และการประปานครหลวงจัดทำกระบอกน้ำพลาสติกชนิดพกพาประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 300,000 ใบ ไว้มอบให้ประชาชนที่ไปร่วมเฝ้าฯ ถวายพระพรด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง