News

ตม.กวาดล้างแก๊งชาวต่างชาติ ก่อเหตุวุ่นวายในช่วงงานพระราชพิธีฯ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ใช้มาตรการเข้ม จับตากลุ่มแก๊งชาวต่างชาติ ที่อาจเข้ามาก่อเหตุวุ่นวายในช่วงงานพระราชพิธีสำคัญ

โดย พลตำรวจโทสมพงษ์ ชิงดวง รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ก็มีการแถลงผลการระดมกวาดล้างจับกุมชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยจะเข้ามากระทำความผิดทางอาญา หรือก่อความเดือดร้อนวุ่นวาย ในพื้นที่โดยรอบที่จะมีการจัดงานพระราชพิธีฯ ระหว่างวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา ไปจนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม มีการจับกุมผู้กระทำความผิดได้รวม 26 ราย ซึ่งมีทั้งแก๊งกรีดกระเป๋า, แก๊งล้วงกระเป๋าชาวกัมพูชา, แรงงานเถื่อน รวมถึงแก๊งชาวจีนที่เข้ามาหลอกลวงให้ลงทุน

นอกจากในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้ว ที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 จังหวัดขอนแก่น ก็มีผลการระดมกวาดล้างจับกุมผู้ที่ลักลอบเข้าเมือง ผู้ที่อยู่ในประเทศเกินกำหนด หรือโอเวอร์สเตย์ โดยในรอบ 5 วัน ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน มีการจับกุมได้รวม 478 คน และผลการตั้งจุดคัดกรองตามด่านตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดขอนแก่น, กาฬสินธุ์ และหนองคาย สามารถคัดกรองผู้ที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยว่าอาจจะเข้ามาก่อความวุ่นวาย และอาจส่งผลกระทบต่องานพระราชพิธีฯ และปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ ได้ 80 คน

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ก็ได้ไปประชาสัมพันธ์ให้โรงแรม และเกสต์เฮาส์ กว่า 250 แห่ง ในพื้นที่โดยรอบที่มีการจัดงานพระราชพิธีฯ ให้ช่วยสอดส่องดูแลอย่างรัดกุม หากรับชาวต่างชาติเข้าพักอาศัย ต้องแจ้งข้อมูลต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทันที นอกจากนี้ ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ไปประจำตามโรงแรมที่พักอาศัย ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ในช่วงงานพระราชพิธีด้วย