พบลักลอบนำเข้าน้ำมันเถื่อนในพื้นที่ จ.สงขลา สนพ.แจงทำไมราคาน้ำมันไทยแพงกว่ามาเลเซีย

วันที่ 2 พ.ค. 2562 เวลา 06:58 น.

Views

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ยอมรับปัญหาลักลอบนำเข้าน้ำมันเถื่อนตามแนวชายแดนแก้ไม่ตก พร้อมชี้แจงสาเหตุที่ราคาน้ำมันในประเทศขายแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะมาเลเซีย

หลังมีข่าวว่าประชาชนในพื้นที่ภาคใต้หลายคนเริ่มหันไปลักลอบซื้อน้ำมันจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีราคาถูกว่าไทย เนื่องจากไม่สามารถแบกรับภาระค่าน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ปรับสูงขึ้นได้นั้น

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบาย และแผนพลังงาน หรือ สนพ. ยอมรับชาวบ้านในพื้นที่ในอำเภอสะเดา และด่านปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีชายแดนติดกับมาเลเซีย มักจะใช้วิธีนำรถยนต์เข้าไปเติมน้ำมันจากมาเลเซียจนเต็มถัง และขับผ่านชายแดนเพื่อขนจ่ายน้ำมันออกจากรถ อีกวิธีคือจะมีการลักลอบขนน้ำมันมาด้วยรถกระบะดัดแปลง โดย สนพ. ยืนยันว่า น้ำมันประเทศไทยมีคุณภาพดีกว่า และมีหน่วยงานหลักกำกับดูแลชัดเจน

ส่วนเหตุจูงใจที่ระบุว่าราคาน้ำมันในประเทศมาเลเซียทำไมขายถูกกว่าน้ำมันไทยนั้น เช่น ราคาน้ำมันดีเซล มาเลเซียจะถูกกว่าไทย ประมาณลิตรละ 12 บาท ส่วนน้ำมันเบนซินและน้ำมันแก๊สโซฮอลของมาเลเซีย จะถูกกว่าไทยประมาณลิตรละ 5-20 บาท ซึ่งขอให้ประชาชนเข้าใจว่ารัฐบาลมาเลเซียได้ประกาศใช้มาตรการชดเชยราคาน้ำมัน จึงทำให้เกิดความแตกต่างทางด้านราคา เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับไทยที่มีการเรียกเก็บอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันแต่ละประเภท              

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงาน ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กรมสรรพสามิต เจ้าหน้าที่ตำรวจ และทหาร ร่วมตรวจตราคุมเข้มป้องกันไม่ให้มีการลักลอบขนน้ำมันเถื่อน พร้อมจับกุมผู้กระทำผิดดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

Tag : สนามข่าว 7 สี ลักลอบขนน้ำมันเถื่อน ลักลอบขนน้ำมันเถื่อนผ่านชายแดน ลักลอบขนน้ำมัน ลักลอบขนน้ำมันผ่านชายแดน น้ำมัน น้ำมันเถื่อน