News

ริ้วขบวนแห่เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจำรัชกาล

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 มีริ้วขบวนพระราชพิธีฯ สำคัญ 3 ริ้วขบวน โดยในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 มี "ริ้วขบวนแห่เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจำรัชกาล"