News

หลายหน่วยงาน จัดกิจกรรม ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ

นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดกรวยดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วกล่าวถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล

จากนั้น คณาจารย์ และนิสิตได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10 จำนวน 39 ต้น ที่บริเวณด้านหน้าสำนักพิพิธภัณฑ์ และวัฒนธรรมการเกษตร แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ที่วัดชิโนรสารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย พลเรือโทกาญจน์ ดีอุบล เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้มงคล 32 ต้น เป็นปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 และต้นพะยูง รวม32 ต้น เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกำลังพลทหารเรือ187 นาย ได้เตรียมเข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ในวันนี้ (2 พ.ค.) ด้วย

ส่วนที่หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พระราชปริยัติดิลก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ไปเป็นประธานโครงการบรรพชาสามเณร 168 รูป รวม 10 วัน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ในส่วนภูมิภาค ที่อ่างเก็บน้ำโคกยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำรินายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสารวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมกันบำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดเล็ก เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ และกลุ่มจิตอาสา จำนวน 523 คน ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดอ่างเก็บน้ำโคกยาง และบริเวณโดยรอบ และตอนนี้ อ่างเก็บน้ำ ได้ปล่อยน้ำออกไป บรรเทาภัยแล้ง ทำให้บ่อน้ำใช้ของประชาชน มีน้ำเพิ่มขึ้น และได้ใช้น้ำทำการเกษตร รดน้ำผักและสวนผลไม้