News

เร่งติดตั้งเครื่องพ่นหมอกไอน้ำรับงานพระราชพิธี

นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผย ความคืบหน้าการติดตั้งเครื่องพ่นหมอกไอน้ำ เพื่อลดอุณหภูมิความร้อนให้ประชาชนที่เข้าร่วมงาน เนื่องในวโรกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจะเร่งติดตั้งให้ครบทั้ง 500 เครื่อง ระยะห่างทุกๆ 20 เมตร ตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ซึ่งเครื่องพ่นหมอกไอน้ำ สามารถบรรจุน้ำได้ถึง 200 ลิตร ทำงานผ่านระบบแผงโซลาเซลล์ ก่อนส่งน้ำผ่านท่อไปยังหัวพ่นไอหมอกทั้ง 10 หัว มั่นใจช่วยสร้างความสดชื่นให้ประชาชนที่มารับเสด็จได้ยาวนานถึง 8 ชั่วโมง โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดทั้งวัน

ด้านกรุงเทพมหานครฯ ร่วมกับสมาคมเดอะเชฟ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดเปิดโรงครัวพระราชทาน จัดทำอาหาร บริเวณสะพานพระราม 8 ตั้งแต่วันที่ 4-6 พฤษภาคมนี้ โดยจัดเตรียมวัตถุดิบไว้สำหรับทำอาหาร 1 ล้านกล่อง เพื่อรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ด้านกรมทางหลวงชนบท จัดกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้วยการประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง