News

พนักงาน 7HD บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

ที่วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร เขตพระโขนง คณะกรรมการจัดงานฯ ผู้ปกครองและพุทธศาสนิกชน มาเข้าร่วมอนุโมทนา มีการตั้งขบวนแห่นาครอบพระอุโบสถ 3 รอบ แล้วนาคเข้าพระอุโบสถ

ท่ามกลางการอนุโมทนา วันนี้ นายเสน่ห์ ห้องสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการฝ่ายเซนเซอร์โฆษณาและรายการ เป็นตัวแทนผู้บริหารช่อง 7HD พร้อมด้วยนักแสดง และผู้ประกาศข่าวของช่อง 7HD ที่ไปร่วมอนุโมทนา

พิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติทั้ง 73 รูป มีพระราชรัตนโสภณเจ้าคณะเขตพระโขนง- บางนา เป็นพระอุปัชฌาย์ ในจำนวนนี้มีพนักงานช่อง 7HD อุปสมบทอยู่ด้วยจำนวน 3 รูป ได้แก่ พระอภิเอก นรินฺโท, พระธัญนพ วชิรเตโช และ พระณัฏฐพล อุตฺตโร

สำหรับการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระสงฆ์ และสามเณร อุปสมบทเป็นเวลา 15 วันระหว่างวันที่ 2 - 16 พฤษภาคมนี้ และในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคมนี้ เวลา 07.00 น. จะมีการตักบาตรพระใหม่