News

คอลัมน์หมายเลข 7 : คืบหน้าผลสอบละเมิดอาคารเรียนร้าง

คอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ในฐานะ ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ลงพื้นที่อาคารเรียน 3 หลังเดือนเมษายนปีที่แล้ว ตามที่ได้รับข้อมูลร้องเรียนจากประชาชน พบความชำรุดเสียหาย มูลนกกองสะสมจนหนา โดยอาคารเรียนหลังแรกก่อสร้างปี 2552, 2554 และปี 2555 ตามลำดับ

โครงการนี้เกิดขึ้นในสมัยผู้บริหารคนก่อน ซึ่งเป็นบิดาของนายกเทศมนตรีคนปัจจุบัน

นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์ ยอมรับ หลังเข้ารับตำแหน่งปี 2555 ก็พยายามสานต่อ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่เคยเปิดการเรียนการสอนเลย

หลัง คอลัมน์หมายเลข 7 สะท้อนปัญหา ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท มอบหมายนายอำเภอวัดสิงห์ ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง สรุปผลเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว โดยจังหวัดให้นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์ ตั้งกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิดทางละเมิดเอง ขณะที่ อดีตผู้ว่า สตง.ตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสม

ล่าสุด กลับไปติดตามความคืบหน้าสัปดาห์ที่แล้ว มีบทสรุปจากคณะกรรมการสอบสวนความรับผิดทางละเมิด

จากการลงพื้นที่พบว่า อาคารทั้ง 3 หลังยังมีสภาพทรุดโทรมเป็นที่อยู่ของนก เนื่องจากผู้บริหารท้องถิ่นยังไม่มีแผนการใช้งานที่ชัดเจน

ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ฝากข้อสังเกต เกี่ยวกับแผนการใช้งานต่อไป