News

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพวงมาลา วางหน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ทหารพราน ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดปัตตานี

ที่วัดสุวรรณากร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญพวงมาลาหลวง และพวงมาลาของ สมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ไปวางหน้าที่หน้าหีบศพ อาสาสมัครทหารพราน ดำรงค์ ทองโอ เจ้าหน้าที่ทหารพราน กองร้อยทหารพรานที่ 4207 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดในขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่เดินเท้า ลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยตามเส้นทางสายชนบท ณ หมู่ที่ 1 ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญพวงมาลาพระราชทาน และพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพ ยังความปลาบปลื้มแก่ครอบครัว ญาติพี่น้อง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด